ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО, МИСИЈА И ВИЗИЈА

Основната дејност на Здружението за туристички водичи и придружници на Македонија е координирање и раководење на стручен кадар, на водичи и придружници согласно Законот за туристичка дејност. Здружението има план за координација и соработка со низа институции и организации, со цел подигање на квалитетот на водичката служба во Македонија. Мисијата на ЗТВПМ е преку изградба […]