Контакт

 

ЗТВПМ Контакт Центар

 

 

Адреса:

Востаничка 2/7

Скопје

1000

Р. Македонија

E-пошта:

ztvmk@yahoo.com

 

 

 

 

Број на мобилен телефон:

+ 389 75 448 887

+ 389 78 205 505